Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimai

Įsigaliojo nauji Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimai. AM įsakymas 2018-10-18 Nr. D1-892